top of page
  • รูปภาพนักเขียน Zye

"พระมหาชนก" โดย นที อุตฤทธิ์


"ทศชาติ อีเคลคติค" นิทรรศการเดี่ยวอีกครั้งในประเทศของศิลปินชาวไทยผู้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติอย่าง นที อุตฤทธิ์ จัดขึ้นพร้อมกับการเปิดบ้านหลังใหม่ในประเทศไทยของแกลลอรี่ชื่อดังอย่างริชาร์ด โคห์ ไฟน์ อาร์ต(RKFA)ที่เคยพางานของนทีไปมาแล้วหลายประเทศทั่วโลก


พระมหาชนก เป็นหนึ่งในผลงานภาพพิมพ์แกะไม้จากชุด ทศชาติ อีเคลคติค จากทั้งหมดสิบรูปจากชื่อทศชาติหรือพระเจ้าสิบชาติ ภาพพระมหาชนกของนทีนำเสนอภาพผู้ชายที่ว่ายน้ำอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรโดยใช้เครื่องทุ่นแรงหรือเครื่องจักรอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่เพียงการมีวิริยะอย่างเดียว แต่ในมุมมองของงานชุดนี้ นทีเชื่อว่าบุคคลแบบมหาชนกที่ได้รับความไว้วางใจให้แต่งสำเภาไปค้าขาย ได้เรียนรู้เทคโนโลยี การเดินทางไปยังดินแดนต่างๆ เพื่อนำเอาวิทยาการต่างๆ มาแลกเปลี่ยน ดังนั้นย่อมเอาองค์ความรู้ที่มีอยู่ใช้เป็นส่วนหนึ่งประกอบกับความวิริยะหรือการบำเพ็ญบารมีทางหนึ่งตามทศชาติที่เป็นวรรณกรรม การเลือกใช้เครื่องทุ่นแรงบางอย่าง มาใช้ในภาพ แสดงถึงการที่ไม่ได้ว่ายไปแบบไม่รู้ทิศทาง หรือว่ายไปเรื่อยๆ แต่มีเป้าหมายเพื่อนำเสนอภาพของทศชาติให้ชัดเจนถึงบารมีที่สั่งสมมาพร้อมๆ กันทั้ง ศีล ทาน เมตตา วิริยะ หรือบารมีทั้ง 10 โดยไม่มองคุณสมบัติความดีแบบแยกส่วน หรือแยกเรื่องแบบอย่างในวรรรกรรมที่ต้องเน้นบุคลิกลักษณะของบารมีบางอย่างให้เด่นเป็นพิเศษเพื่อชี้ชัดว่าแต่ละเรื่องมีความแตกต่างกันอย่างไรในสิบชาติ

ทศชาติ อีเคลคติค เป็นส่วนหนึ่งของผลงานชุด เดจาวู (Déjà vu)ของนที ที่ได้จัดแสดงที่หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยเป็นผลงานที่ทำเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี 2008-2021 ทศชาติ อีเคลคติคเป็นผลงาน 10 ชิ้นจาก 20 กว่าชิ้นจากชุดเดจาวู แต่เป็นเนื้อเรื่องที่เกิดก่อนชุดเดจาวู ที่ในชุดนั้นได้กล่าวถึงเรื่องราวหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพาน นทีได้สร้างศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้ที่มีแนวความคิดความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า พระพุทธศาสนา และโลกตะวันตก ผสมผสานกันขึ้นมาเป็นผลงานชุดนี้ขึ้น

ทศชาติหรือ พระเจ้าสิบชาติ ที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีถูกถ่ายทอดออกมาตามแนวคิดของนที สร้างขึ้นจากการมองบรรทัดฐานของสิ่งที่เราเรียกว่า"ความดี" ของพระพุทธศาสนาเมื่อสองพันห้าร้อยปีก่อน ว่าพื้นฐานของสิ่งที่เรียกว่าความดี บุญบารมีที่เราสั่งสมมา มันถูกตีความผ่านบุคลิกลักษณะสิบอย่างได้อย่างไร
นิทรรศการ ทศชาติ อีเคลคติค (Tosachat Eclectic) ของศิลปิน นที อุตฤทธิ์ จัดแสดงตั้งแต่วันนี้ – 29 ตุลาคม 2565 พร้อมกับการเปิดแกลเลอรีถาวรของริชาร์ด โคห์ ไฟน์ อาร์ต กรุงเทพฯ ณ อาคารปีเตอร์ซัน ชั้น 9 ถ.สุขุมวิท


______

สามารถติดตามคอนเทนต์ของเราเพิ่มเติม ได้ที่ : https://arttank.media/

หรือ ส่งข้อมูลข่าวสารให้เราประชาสัมพันธ์ได้ที่ media@arttankgroup.co.th

.

Follow us here for more contents : https://arttank.media/

Send us your Art news for PR here : media@arttankgroup.co.th

.ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page