top of page
  • รูปภาพนักเขียน Zye

Talk with Oat Montien เพราะศิลปะไม่ได้เป็นของเพศใด และความหลากหลายคือความงามในศิลปะ LGBTQIA+


เพราะศิลปะไม่ได้เป็นของเพศใด และความหลากหลายคือความงามในศิลปะ LGBTQIA+


ในช่วงเวลาของเดือนแห่งการเฉลิมฉลอง Pride Month เดือนแห่งความภาคภูมิใจของความหลากหลายทางเพศ เราได้มีโอกาสพูดคุยกับบุคคลที่มีหลากหลายบทบาทและความสามารถ เป็นทั้ง คิวเรเตอร์ ศิลปิน นักเล่าเรื่อง นักเขียน และอาจารย์สอนวาดภาพนู้ด ผู้อยู่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของนิทรรศการที่เกี่ยวกับ LGBTQIA+ หลายต่อหลายนิทรรศการที่จัดขึ้นในเดือนนี้ ได้แก่ นิทรรศการกลุ่ม Blossom Bodies ที่คุณโอ๊ต-พัฒน์พงศ์ มณเฑียร ทำหน้าที่เป็นคิวเรเตอร์หลัก ที่โรงแรม Avani+ Riverside Bangkok ที่รวบรวมศิลปิน LGBTQIA+ ที่มากฝีมือและเป็นที่รู้จักไว้มากถึง 12 คนในนิทรรศการ และคุณโอ๊ตยังเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงงานและคัดเลือกผลงานบางส่วนของนิทรรศการ DiversCity ที่ย่านกลางเมืองอย่าง Siam Center นอกจากนี้ยังเป็นคิวเรเตอร์ให้นิทรรศการภาพถ่าย "BoyxTherapy" ร่วมกับศิลปินคุณเมล Shotbyly ที่ซาวน่าเกย์ชื่อดังอย่าง KRUBB Bangkok และ Solo exhibition ที่สุดวาบหวิวของคุณโอ๊ตเอง ที่ชื่อว่า Playroom: Sexihibition ที่ Pulse CBD เรียกได้ว่าแทบจะอัดแน่นกันทั้งเดือนมิถุนายนนี้ยาวไปถึงเดือนหน้ากันเลยคุณโอ๊ตเล่าถึงนิทรรศการ Blossom Bodies ที่นำเสนอผลงานของ ศิลปิน LGBTQIA+ ชาวไทยมากฝีมือทั้ง 12 คน ที่มีแนวคิดพัฒนาต่อยอดมาจากงานของคุณโอ๊ตเอง ซึ่งทำงานเกี่ยวกับเรือนร่าง เพศสภาพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการคัดสรรผลงานมาจัดแสดง เพื่อตั้งคำถามกับรากความคิดที่ว่า "พระเจ้าสร้างคนมามีแค่เพศชายและหญิง" โดยการนำเสนอศิลปะที่พูดถึงความหลากหลาย เลือกใช้ดอกไม้เป็นสัญญะหลัก เปรียบเปรยการเบ่งบานที่มัน beyond binary ทั้งในธรรมชาติและในมนุษย์ โดยได้คัดเลือกศิลปินที่พูดถึงการเบ่งบานและเรือนร่างอย่างตรงไปตรงมา


อย่างชุดภาพ "Love Blossom" โดยคุณปุย สุรชัย แสงสุวรรณ ช่างภาพชื่อดังที่ผสมภาพ nude body เข้ากับ still life ดอกไม้ ไปจนถึงงานที่ abstract กว่า เช่น งานผ้าถัก interknit ของ อาจารย์ ฐากร ถาวรโชติวงศ์ และงานเพนท์ติ้งกึ่งประติมากรรมของ คุณ ซีเฟียร์ ชญานิษฐ์ ม่วงไทย ที่สื่อถึงการอยู่ร่วมกันของหลากหลายสีสันอย่างลงตัวนอกจากนี้ เนื่องจากพื้นที่จัดแสดงนั้นไม่ใช่ผนังขาวแบบหอศิลป์ทั่วไป แต่เป็นส่วนต่างๆของโรงแรม Avani+ Riverside Bangkok งานที่จัดแสดงนั้นต้องสามารถทำงานกับพื้นที่ที่คนพลุกพล่านได้ อาทิ การแปลงานจัดดอกไม้ของ คุณบอล นรภัทร ศักดิ์อาธรทรัพย์ ไปเป็นเครื่องดื่มที่ร้าน SEEN การนำเอางานประติมากรรมหมุนได้ชิ้นใหญ่ของคุณอัง วิพุธ อัศวเวทวุฒิ ไปวางตรงโซนพลาซ่าให้เด็ก ๆ เล่นและถ่ายรูปได้ งานของคุณกฤตณัฐชา (คริสตัล) และ คุณบุรินทร์ พันธ์มา ที่เลือกให้จัดแสดงในห้องน้ำ ชาย/หญิง เพื่อตั้งคำถามกับอคติทางเพศที่ครอบคลุมพื้นที่นั้นอยู่ ฯลฯ


นอกจากนี้อีกประเด็นที่สำคัญของงานครั้งนี้คือ ความต้องการให้พื้นที่กับศิลปิน LGBTQIA+ รุ่นใหม่ๆ เพื่อให้ศิลปินรู้สึกว่าเมื่อแสดงตัวเป็นเควียร์แล้ว ก็สามารถสร้างงานที่เป็นตัวของตัวเอง และมีพื้นที่ให้เสียงของเขา ซึ่งตัวคุณโอ๊ตเองก็ได้เรียนรู้มุมมองเรื่องเพศสภาพใหม่ๆ ในขณะที่ทำงานนิทรรศการครั้งนี้ เช่นการทำงานกับคุณจุ๊บแจง ญาศิณี แซ่อึ๊ง ที่แสดงภาพถ่าย zoom up ของผิวตัวเองในมุมมองของคนที่นิยามตนว่าเป็น nonbinary เป็นต้น


งานศิลปะของคุณโอ๊ต ที่ผ่านมา จะเห็นว่ามักแสดงถึงความงามของร่างกายของเพศ ซึ่งคุณโอ๊ตมองว่า ร่างกายของมนุษย์มีความอัศจรรย์มาก เพราะมันคือสิ่งที่ใช้ในการดำเนินชีวิตในภพนี้ งานส่วนใหญ่จึงมีความต้องการให้คนทุกคน มองร่างกายของตัวเองและของคนรอบๆ ด้วยสายตาที่ตื่นเต้น เพื่อให้เห็นถึงความหลากหลายที่ดำรงอยู่ในธรรมชาติและเรียนรู้ที่จะเคารพกันและกัน


ในฐานะศิลปินแล้ว คุณโอ๊ตให้ความหมายและความสำคัญของศิลปะว่า นอกจากศิลปะจะเป็นตัวขับเคลื่อนจิตวิญญาณของคนแล้ว ยังเป็นสื่อสำคัญที่สะท้อนและเชื่อมโยงชีวิตของผู้คน คนที่เป็น LGBTQIA+ ที่ยังไม่เห็นตัวเอง รู้สึกตัวเองไม่มีพื้นที่ รู้สึกผิดที่ผิดทาง การทำงานศิลปะที่ได้แสดงตัวตน รูปร่าง เรื่องราวของความหลากหลายทางเพศจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคม LGBTQIA+ เพื่อให้คนได้มองเห็นตัวเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และส่งไปสู่คนทุกคนถึงการตั้งคำถามและนึกถึงบางเรื่องราวที่คนในสังคมบางคนก็ไม่เคยคิดถึงมาก่อน


คุณโอ๊ตฝากทิ้งท้ายไว้กับเราเกี่ยวกับเพศสภาพ ความหลากหลายและความเท่าเทียมทางเพศในสังคมไทยว่า “เราต้องมีการรับรองตัวตนทั้งทางสังคมและทางนิตินัย เป็นสิทธิมนุษย์พื้นฐาน เราเบื่อมากแล้วกับการต้อง ‘ขอ’ ประหนึ่งว่าเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอำนาจนั้น เราจะไม่ยอมให้ใครมา ริดรอน พลังของเราอีกต่อไป คุณมีตัวเลือกสองอย่างคือ จะสู้กับเรา หรือเบิกบานไปกับเรา”การแสดงนิทรรศการศิลปะที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBTQIA+ เป็นปรากฎการณ์ทางสังคมหนึ่งที่เกิดขึ้น เพื่อถ่ายทอดเรื่องราว ข้อเรียกร้องและทำความเข้าใจถึงความหลากหลายทางเพศผ่านงานศิลปะ เนื้อหาของผลงานศิลปะมักจะพูดถึงเรื่องราว ประสบการณ์ชีวิต และประเด็นที่ต้องการแสดงออกของ LGBTQIA+ ซึ่งแต่เดิมนั้นมักถูกครอบงำด้วยวาทกรรมเดิมๆ ที่มักจะถูกจำกัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งๆ ที่เรื่องราวและประสบการณ์ของแต่ละคน ไม่มีใครเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตาม ทั้งที่เรามีซีรีส์วายให้ได้ดูกันทั้งปี แต่กลับยังมีบางประเด็นของความหลากหลายทางเพศยังไม่ได้รับการยอมรับ บางประเด็นยังต้องรอเรียกร้องทางกฎหมาย การสร้างความเข้าใจถึงความหลากหลายทางเพศก็ยังคงต้องดำเนินต่อไป จนกว่าอคติที่เกี่ยวกับเรื่องเพศจะหายสิ้นไปจากโลกนี้ชาวอาร์ตมาใช้เวลาเดือนแห่งความภาคภูมิใจนี้ในการรับชม รับฟัง เพื่อทำความเข้าใจถึงความหลากหลายทางเพศนี้ไปด้วยกัน อาร์ต แท็งก์ มีเดียขอขอบคุณ คุณโอ๊ต-พัฒน์พงศ์ มณเฑียร กับบทสัมภาษณ์ในครั้งนี้ อย่าลืมติดตามผลงานคุณโอ๊ต มณเฑียรได้ที่เพจ https://www.facebook.com/oatmontienstudio

.

.

_______________


สามารถส่งข้อมูลข่าวสารให้เราประชาสัมพันธ์ได้ที่ media@arttankgroup.co.th

Send us your Art news for PR here: media@arttankgroup.co.th

.

Art Tank Group บริการด้านศิลปะ ครบวงจร

ประมูลศิลปะ ขนส่งและติดตั้งศิลปะ อนุรักษ์งานศิลปะ อีเวนท์ศิลปะ

ติดต่อ : 061-626-4241


Comments


bottom of page