top of page
  • รูปภาพนักเขียนKaew

เมื่อศิลปะไม่ได้อยู่แค่บนผ้าใบ: เรื่องราวของศิลป์แห่งรอยสัก และความเป็นชนเผ่าของชาวเมตคายีนา

Tank Highlight

เมื่อศิลปะไม่ได้อยู่แค่บนผ้าใบ

อีกส่วนที่สำคัญ

ภาพยนต์ Avatar 2: The Way of Water นอกจากความโดดเด่นเรื่อง CGI(Computer Generated Imagery) ที่ทำให้เราหลุดไปสู่โลกของแพนโดรา อีกส่วนที่สำคัญคือการสร้าง Character ของตัวละคร ซึ่งหนึ่งในนั้นที่เห็นได้จาก visual คือลวดลายสักของชนเผ่า เมตคายีนา ซึ่งออกแบบโดยอาศัยรากฐานรอยสักจากชนเผ่าทั่วโลก . เช่นเดียวกับภาคแรก การนำเสนอเผ่า เมตคายีน่า นั้นสามารถสัมผัสได้ถึงแรงบันดาลใจในการนำเสนอวัฒนธรรมอันโดดเด่นของชนพื้นเมืองในพื้นที่ต่างๆ ถ้าหากในภาคแรกนั้นเป็นชาวพื้นเมืองอเมริกาเหนือ ในภาคนี้ก็เป็นการส่องเลนส์ไปที่ชนเผ่า Polynesian กลุ่มชาวเกาะในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกันมากมาย แต่กระนั้นก็มีสิ่งที่ร่วมกันอย่างหนึ่งก็คือ “รอยสัก”นั่นเอง ชนเผ่าดังกล่าวเช่น เมารี ซามัว ตาฮิติ ฮาวาย มาร์เคซัส . การสักของกลุ่มชนพื้นเมืองดังกล่าวนั้นจะแบ่งส่วนในการสักบนร่างกายเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ใบหน้า ตัวช่วงบน แขน และตัวช่วงล่าง ซึ่งก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันซึ่งจะส่งผลไปถึงรอยสักที่มีความหมายที่แตกต่างไปอีกด้วย . ซึ่งเป็นที่น่าสนใจที่รอยสักของชนเผ่าเมตคายีน่านั้นก็มีการแบ่งส่วนที่ชัดเจนเช่นกัน ดั้งนั้นเราจะมาสำรวจกันว่าในแต่ละส่วนของพื้นที่ที่สักนั้นหมายถึงอะไรกันหากเทียบกับการสักของชนพื้นเมืองต่างๆ . บทความนี้ไม่ได้มีเจตนาในการลบหลู่วัฒนธรรมของชนพื้นเมืองหรือหวังผลในการโจมตีทางผู้สร้างภาพยนต์แต่อย่างใด เราเพียงต้องการที่จะการนำเสนอความรู้เพื่อการศึกษาเพียงเท่านั้น1. ตัวช่วงบน


การสักของเมตคายีนานั่นโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ตามแต่บุคคล แต่ละรอยสักนั้นจะมีความหมายที่แตกต่างกัน บนหน้าอกหรือหัวใจนั้นจะหมายถึงความผูกพันธ์กับเกาะต่าง ๆ บนแขนนั้นหมายถึงเกราะกำบังของทะเล ซึ่งนักล่านั้นจะมีรอยสักที่แขนหนาแน่นกว่าอกมาก รอยสักนั้นถือเป็นของขวัญจากเอวาและเผ่าของตน ถูกสร้างจากหมึกของสัตว์พิเศษ หัวหน้าเผ่าอย่างโตโนวารีจะมีรอยสักที่ปราณีตที่สุดในเผ่า ไล่ตั้งแต่ใบหน้า ลำตัว หัวไหล่ และแผ่นหลัง


เนื่องจากที่เขานั้นเป็นผู้นำเผ่า จึงไม่เป็นที่น่าแปลกที่หากจะมีรอยสักที่ดูแข็งแกร่งที่สุด รูปโค้งที่ดูดุดันพร้อมทั้ง

บางส่วนที่ดูเบาและกลมกว่า บนหน้าผากนั้นคล้ายคลึงกับสัตว์คล้ายวาฬอย่าง Nalutsa รอยสักที่น่าเกรงขามต่อศัตรูที่ได้เห็น บนคอนั้นคล้ายคลึงกับเหงือก บนหัวไหล่ก็คล้ายกับดวงตาที่อาจหมายถึงดวงตาของเอวานั่นเอง


ในชนเผ่าแถบ Polynesian การสักในส่วนของลำตัวนั้น จะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหัวใจ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความเห็นใจ ความซื่อตรง เกียรติยศ ความประนีประนอม บางส่วนเชื่อว่าในร่างกายส่วนนี้จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างสวรรค์และโลก การที่จะสร้างความกลมเกลียวนั้นจะต้องหาความสมดุลในบริเวณนี้นั่นเอง

See less

2. ใบหน้า


การสักบนส่วนศีรษะหรือบนใบหน้านั้นจะเชื่อมโยงไปถึงความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณ ภูมิปัญญา ความรู้ และการหยั่งรู้ รอยสักบนคางนั้นชัดเจนในเรื่องของการเชื่อมโยงระหว่างคอและปากและเสียง ซึ่งอาจหมายถึงการเป็นผู้ที่สื่อสารให้กับทวยเทพ


ผู้นำทางจิตวิญญาณอย่างโรนาลมีรอยสักอันที่ถักร้อยกันอย่างประณีต ทั้งบนหน้าผาก คาง คอ หรือแม้แต่บริเวณหน้าท้องที่เธอตั้งครรภ์อยู่


รอยสักบนหน้าผากนั้นอาจสะท้อนถึงหน้าที่ของเธอในฐานะ Tsahìk หรือผู้นำทางจิตวิญญาณของเผ่า ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำในเรื่องวิญญาณทั้งหมด รวมถึงการสื่อสารกับเอวาและทำพิธีกรรม รอยสักในส่วนนี้คล้ายคลึงกับพลังงานที่เคลื่อนไหว แต่ก็ยังมีร่องรอยคล้ายก้างปลา ซึ่งอาจสะท้อนถึงวิถีชีวิตของเผ่าที่อยู่กับทะเลตลอดเวลา


รอยสักที่ปากและคอนั้นเช่นเดียวกับรอยสักของชนเผ่าพื้นเมืองของเรา ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ที่สื่อสารกับเอวาทางวาจาและภาษามือ หรือรอยสักบนหน้าท้องที่อาจสักก่อนที่เธอจะตั้งครรภ์อาจหมายถึงสถานะบางอย่างของเธอในเผ่าอีกด้วย

See less

3. ตัวช่วงล่าง


รอยสักที่ขาของสมาชิกเผ่าเมตคายีนาคนหนึ่ง รอยสักของเขานั้นมีส่วนโค้งและมีการไหลเวียน เข้ารูปกับร่างกายของเจ้าของรอยสัก


ในโลกมนุษย์ของเรา การสักตั้งแต่ช่วงขาถึงเท้านั้น จะหมายถึงการเดินไปข้างหน้า การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้า หรือการแยกจากและทางเลือก ช่วงเท้านั้นจะเป็นช่วงนี้เชื่อมกับเทพแห่งผืนดิน พระแม่ธรณี ซึ่งหมายถึงความชัดเจนและความเป็นรูปธรรม หรือการสักบนปลายแขนตั้งแต่ศอกลงไปนั้นจะหมายถึงความคิดสร้างสรรค์ การสร้างสิ่งใหม่ๆหรือการทำสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนั่นเอง

See less

4. แขน


ผู้ที่เป็นนักรบหรือนักล่าของเผ่าหรือแม้แต่หัวหน้าเผ่า มักจะมีรอยสักบนใบหน้าและหน้าอกจนถึงแขน บนแขนนั้นก็คล้ายกับเปลือกหอยหรือสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่ปรากฏตัวในแพนโดรา สำหรับมนุษย์นั้นการสักช่วงต้นแขนตั้งแต่หัวไหล่ถึงศอกนั้นจะเกี่ยวกับความแข็งแรงและความกล้า จะเกี่ยวข้องกับนักรบและหัวหน้าเผ่า ชาวเมารีมีความเชื่อเกี่ยวกับแขนที่บวมใหญ่นั้นหมายถึงความแข็งแรงที่ตามมาเช่นกัน


อาจกล่าวได้ว่าการได้รอยสักมาของชาวเมตคายีนานั้น ต้องเป็นผู้ที่คู่ควรแต่รอยสัก ไม่ว่าจะผ่านการต่อสู้ ชัยชนะ หรือการเติบโต หรืออะไรก็ตามทำให้ผู้สักนั้นถูกมองว่าคู่ควร ทั้งนี้การสักของวัยรุ่นอาจจะเป็นสิ่งที่ทั้งมนุษย์และชาวนาวีอาจมองว่าไม่เหมาะไม่ควร ดังเช่นลูก ๆ ของหัวหน้าเผ่าที่ไม่ได้มีรอยสักเลย หรืออาจเป็นเหตุผลว่าทำไมโตโนวารีถึงมีรอยสักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในฐานะหัวหน้าเผ่านั่นเอง

See less____________


สามารถติดตามคอนเทนต์ของเราเพิ่มเติม ได้ที่ : https://arttank.media/ หรือ ส่งข้อมูลข่าวสารให้เราประชาสัมพันธ์ได้ที่ media@arttankgroup.co.th . Follow us here for more contents: https://arttank.media/ Send us your Art news for PR here: media@arttankgroup.co.th #tankhighlight #arttank #arttankmedia #arttankgroup #avatar #avatar2 #avatarthewayofwater #thewayofwater #avatar2TH #avatarthewayofwaterTH #อวตาร #อวตาร2 #วิถีแห่งสายน้ำ #tattoo #รอยสัก #JamesCameron #RogerDean #HayaoMiyazaki #GulliverTravels #ChrisMoore #JeanGiraud #Art #Movie #Disney


Comments


bottom of page