top of page

Journey of the Rock by White Wall

English please scroll down


ว่าไงสายอาร์ต วันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับนิทรรศการใหม่ กับประสบการณ์ใหม่ในการชมนิทรรศการกับ ‘การเดินทางของก้อนหิน’ จากศิลปิน ชนินทร์ เลิศภูมิปัญญา ที่ทำให้ก้อนหินที่ดูธรรมดาในสายตาของคนทั่วไป กลายมามีคุณค่าและเอกลักษณ์ในแบบของตัวเอง จะเป็นอย่างไร ถ้าพร้อมแล้วก็ตามไปรับชมกันได้เลย!!

.

นิทรรศการ Journey of the Rock โดย White Wall นิทรรศการที่จะพาทุกท่านไปพบกับการเดินทางของก้อนหิน ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวมากมายของชีวิตและประสบการณ์ของศิลปินเจ้าของผลงานศิลปะทองเหลืองที่มีความเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร เมื่อเราก้าวเข้าสู่นิทรรศการ เราจะได้พบกับเส้นทางที่เต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายที่เราอาจคาดไม่ถึง บางครั้งอาจพบเจอกับความยากลำบาก บางครั้งอาจพบเจอกับสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจ แต่สุดท้ายแล้ว ประสบการณ์เหล่านั้นก็ได้สะท้อนภาพความเป็นตัวเราในแบบที่เราเป็น

.

ชนินทร์ เลิศภูมิปัญญา หรือ White Wal เติบโตมากับการช่วยคุณพ่อปั้นพระพุทธรูปจากขี้ผึ้ง ซึ่งเป็นขั้นตอนก่อนจะนำไปหล่อเป็นทองเหลือง และได้เรียนรู้เทคนิคจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาโดยไม่รู้ตัว จากการทำชิ้นงานด้วยลายไทย ก็ได้พัฒนามาเป็นชิ้นงานทองเหลืองที่มีความร่วมสมัยมากขึ้น ไม่มีกฎเกณฑ์ และไม่เน้นความสมบูรณ์แบบ แต่จะเน้นไปที่จินตนาการและธรรมชาติที่หล่อหลอมให้ชิ้นงานเหล่านั้นมีเสน่ห์ในแบบของตัวเอง

.

กว่าสิบปีที่ศิลปินได้ถ่ายทอดแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติผ่านชิ้นงานทองเหลือง ศิลปินเชื่อว่าทุกประสบการณ์ในชีวิตและธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราต่างก็สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้เราสร้างสรรค์ชิ้นงานที่มีความหมายได้ ทำให้งานศิลปะแต่ละชิ้นของเขาเต็มเปี่ยมไปด้วยความหมายและมีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร

.

สามารถรับชม นิทรรศการ “Journey of the Rock” ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2567 ณ RCB Galleria 2 ชั้น 2 River City Bangkok ตั้งแต่เวลา 10:00 - 20:00 น. เปิดให้เข้าชมฟรี ห้ามพลาด!!
What's up, Art Lovers? Today we are going to take you to a new exhibition with a new experience in viewing the “Journey of the Rock” by artist Chanin Lertphoompanya or “White Wall.” This exhibition will transform the seemingly ordinary rock, viewed by many as mundane, into a treasure of inherent value and individuality. Ready to explore? Then let's go and enjoy the exhibition!!"

.


“Journey of the Rock” will take everyone on a journey of a rock, which is full of stories of life and the experiences of the artist who owns the unique brass artwork. As we step into the exhibition, we will find a path filled with stories that we may not expect. Sometimes we may encounter difficulties, and sometimes we may find something astonishing, but in the end, those experiences will reflect our true selves in the way we are.

.


Traveling back to childhood, Chanin’s artistry blossomed through assisting his father in sculpting Buddha statues from beeswax, a preliminary step before casting them in brass. He absorbed techniques unknowingly through experiential learning, crafting pieces with Thai motifs, evolving them into golden artworks more contemporary and free-spirited. Having no rigid guidelines constrained his artistry, Chanin emphasized imagination and the inherent essence, infusing these creations with a captivating charm that was uniquely their own. 


For a decade, White Wall has conveyed the essence of nature through brass artworks. Chanin believes that every experience in life and the surrounding nature can serve as inspirational forces, enabling the creation of meaningful art pieces. Thus, each creation by White Wall brims with significance and possesses a distinctive identity, unlike any other, resonating with the richness of their shared experiences and the allure of nature.

.

Amidst the realm of White Wall lies a clandestine masterpiece, an enigma unraveled only by the moon’s tender glow. It stands as the artist’s elusive creation, inaugural and solitary work, birthed in the absence of all light save for the moon’s ethereal glow. Crafted with the intent to transmute memories, emotions, and unadulterated sensations into art, so profound that even the artist beholds their creation with newfound clarity. This extraordinary piece, borne of a meticulous casting process, now emerges polished and primed for a unique auction. Within the enigmatic obsidian box nested within the exhibition hall, lies your portal to bid, to weave your narrative alongside this celestial canvas. Delve close, for as the exhibition draws to close, the auction crescendos, inviting your bid to script its final chapter.

.

Embark on the “Journey of the Rock” exhibition, a transformative showcase that elevates your ordinary rocks to celestial heights, surpassing any constellation.

Free for all, this exhibition runs from 15 January - 15 February 2024 at RCB Galleria 2, 2nd floor, River City Bangkok. 

.

.

_________

Send us your Art news for PR here: media@arttankgroup.co.th


Art Tank Group offers comprehensive services to the Art Ecosystem (Art auction, Art Handling, Art conservation, media, and events) https://www.arttankgroup.co.th


Contact number: 061-626-4241


ดู 10 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page