top of page
  • รูปภาพนักเขียน Zye

2023 Acquisitions Office of Contemporary Art and Culture

อัปเดตเมื่อ 27 ต.ค. 2566


ว่าไงสายอาร์ต วันนี้อาร์ต แท็งก์ มีเดียจะพาไปชมงานศิลปะชิ้นสำคัญ ที่เรียกว่าเป็นสมบัติของชาติ จากนิทรรศการ 2023 Acquisitions Office of Contemporary Art and Culture ที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้จัดหาและรวบรวมผลงานศิลปะร่วมสมัยจากศิลปินร่วมสมัยชาวไทยที่มีชื่อเสียงทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมาให้ได้ชมถึง 16 ผลงาน ตามไปชมกันเลย


Hi Art Lovers! Today Art Tank Media is taking you to explore a significant art exhibition titled 'National Treasures: Contemporary Art Acquisitions 2023' organized by the Acquisitions Office of Contemporary Art and Culture. They have curated and collected contemporary artworks from renowned Thai artists, both nationally and internationally acclaimed, showcasing a total of 16 pieces. Let's go check it out!

.

นิทรรศการ 2023 Acquisitions Office of Contemporary Art and Culture จัดแสดงผลงานจำนวน 16 ผลงาน รวม 30 ชิ้นงาน จากศิลปิน 13 ท่าน ซึ่งมีทั้งศิลปินแห่งชาติ ศิลปินศิลปาธร ตลอดจนศิลปินรุ่นใหม่ที่มีผลงานโดดเด่นและเป็นที่รู้จัก ได้แก่ มณเฑียร บุญมา, อธิษว์ ศรสงคราม, ประทีป สุธาทองไทย, จิตต์ จงมั่นคง, ณัฐพล สวัสดี, ธาดา เฮงทรัพย์กูล, อานนท์ นงค์เยาว์, ฉันทนา ทิพย์ประชาติ, อดิศักดิ์ ภูผา, สรีนา สัตถาผล, ธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์, สนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ และ อริญชย์ รุ่งแจ้ง ซึ่งผลงานที่จัดแสดงมีความหลากหลายของประเภทและแนวคิดที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินไทยในยุคปัจจุบัน อาทิ ผลงาน Balen(ciaga) I belong ของสรีนา สัตถาผล ที่ใช้เทคนิคศิลปะจัดวาง วิดีโอบันทึกศิลปะแสดงสด เพื่อแสดงภาพความเหลื่อมล้ำของผู้คนต่างชนชั้น งานชุด FORM OF BELIEF ของสนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ ที่ใช้วัสดุที่หลากหลายและท้าทายในการจัดแสดง ทั้งน้ำแข็ง ฝุ่นจากกระดาษ เยลลี่ ดิน เรซิ่นและหนังสือ เพื่อตั้งคำถามต่อการมีตัวตนและรูปร่างของความเชื่อที่เรายึดถือ ผ่านการหาคำตอบจากวัสดุที่ไม่คงทน และเปลี่ยนแปลงได้ในที่สุด เป็นต้น


The 2023 Acquisitions Office of Contemporary Art and Culture exhibition showcased 16 works in total, comprising 30 pieces from 13 artists. These artists included national, traditional, and emerging talents such as Montien Boonma, Atsawarit Srisangkham, Prateep Suthathongthai, Chit Jangmanakorn, Nuttapong Sawasdee, Thada Hengsapkul, Anan Nongyao, Chantana Tippracha, Adisak Phuphaphan, Sareena Sattapon, Thawatchai Pansawasdi, Sonthit Pridasant, and Arinchai Rungchai. The exhibited works varied in types and concepts, reflecting the contemporary artistic development trends of Thai artists in the present era. Notable pieces included "Balen(ciaga) I Belong" by Sreena Sathathaporn, which utilized art installation techniques and live art video recordings to depict the social disparities among people. Another significant series was "Form of Belief" by Sonthit Pridasant, which challenged identity and beliefs using diverse materials like ice, paper dust, gelatin, soil, resin, and books, questioning the essence of our beliefs through materials that are impermanent and ultimately transformative.

.

นิทรรศการ 2023 Acquisitions Office of Contemporary Art and Culture เป็นนิทรรศการจากผลงานสะสมประจำปี “Acquisitions Exhibition” ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่สะสมต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2564 จนถึงปัจจุบัน โดยผ่านการคัดเลือกจากกรรมการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ดำเนินการจัดซื้อและสะสมให้เป็นสมบัติร่วมสมัยของชาติ โดยผลงานจัดแสดงครั้งนี้เป็นผลงานสะสมของปีงบประมาณ 2566 นำมาจัดแสดงเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ตลอดจนผู้สนใจในงานศิลปะได้ศึกษาค้นคว้า และเรียนรู้ถึงคุณค่าของงานศิลปะทั้งมิติทางสังคม ประวัติศาสตร์ และสุนทรียศาสตร์ และทำหน้าที่เป็นแรงบันดาลให้ให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาของวงการศิลปะร่วมสมัยของไทยต่อไป


The 2023 Acquisitions Office of Contemporary Art and Culture exhibition is an event showcasing artworks collected annually through the "Acquisitions Exhibition" by the Office of Contemporary Art and Culture, a continuous effort since the year 2021. The selected artworks, chosen by qualified committees, are acquired and preserved as contemporary national assets. This exhibition, displaying works from the 2023 budget year, aims to educate and inspire students, scholars, the public, and art enthusiasts about the social, historical, and cultural significance of these artworks. It serves as a catalyst for the development of Thailand's contemporary art scene.

.

นิทรรศการ 2023 Acquisitions Office of Contemporary Art and Culture เปิดให้เข้าชมทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม – 17 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 – 16.30 น. ณ ห้องนิทรรศการ 4 ชั้น 1 อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร สายอาร์ตห้ามพลาดเด็ดขาด!


The 2023 Acquisitions Office of Contemporary Art and Culture exhibition is open for viewing every day (except Mondays and public holidays) from October 20th to December 17th, 2023, between 10:00 AM and 4:30 PM. The exhibition takes place at Gallery Room 4, 1st Floor, National Art Gallery Building, Ministry of Culture, Tiem Ruammit Road, Huai Khwang Subdistrict, Huai Khwang District, Bangkok. Art enthusiasts are encouraged not to miss this extraordinary event!

.

.

__________

สามารถส่งข้อมูลข่าวสารให้เราประชาสัมพันธ์ได้ที่ media@arttankgroup.co.th

Send us your Art news for PR here: media@arttankgroup.co.th

.

Art Tank Group บริการด้านศิลปะ ครบวงจร

ประมูลศิลปะ ขนส่งและติดตั้งศิลปะ อนุรักษ์งานศิลปะ สื่อและอีเวนท์ศิลปะ

ติดต่อ : 061-626-4241


Art Tank Group offers comprehensive services to the Art Ecosystem (Art auction, Art Handling, Art conservation, media, and events) https://www.arttankgroup.co.th

Contact number: 061-626-4241

#2023AcquisitionsOfficeofContemporaryArtandCulture #หอศิลป์แห่งชาติ #กระทรวงวัฒนธรรม #นิทรรศการศิลปะ

ดู 39 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page