top of page

รา เชื้อร้าย ทำลายศิลป์ในปัจจุบัน หลายท่านที่เริ่มสะสมผลงานศิลปะ ในรูปแบบภาพจิตรกรรม ภาพพิมพ์ ผลงานประติมากรรม รวมไปถึงอาร์ตทอย แต่หนึ่งในสิ่งที่เป็นภัยร้ายที่ซ่อนตัวอยู่เงียบๆกับผลงานศิลปะ นั่นก็คือ “รา” ที่จะสร้างผลเสียต่างๆมากมายให้กับผลงานศิลปะของเรา วันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับรา และวิธีการสังเกตุหรือดูแลผลงานศิลปะที่มีราขึ้นมาเบื้องต้น ถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลย!!


Currently, many individuals are beginning to accumulate artworks in various forms such as paintings, prints, sculptures, and even art toys. However, one silent threat that lurks quietly with artworks is "mold," which can cause various damages to our artistic creations. Today, we will introduce you to mold and ways to observe or take care of artworks that have mold issues. If you are ready, let's explore it together!


.

“รา” เกิดขึ้นมาได้จากหลากหลายสาเหตุ เช่น เก็บในห้องที่มีการระบายอากาศที่ไม่เหมาะสม หรือติดตั้งผลงานศิลปะในห้องปิดทึบ ไม่มีหน้าต่าง มีเพียงประตูที่ไว้เปิดเพื่อเข้าและออกเท่านั้น สิ่งเหล่านี้จะยิ่งเพิ่มโอกาสที่จะเกิดราบนผลงานศิลปะของเรา เพราะห้องที่ระบายอากาศไม่ดีจะเป็นแหล่งสะสมของความชื้นและทำให้ราเจริญเติบโต อันดับแรก เราควรควบคุมสภาพแวดล้อมของห้องให้เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่จัดแสดง คลังจัดเก็บภาพเขียน ควรจะมีอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมในประเทศของเรา แม้กระทั่งฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกที่เกาะอยู่บนด้านหน้าและด้านหลังของภาพเขียน ก็สามารถเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและเป็นอาหารของแมลงได้ และยังก่อให้เกิดราขึ้นได้อีกด้วย


“Mold” can occur for various reasons, such as storing artworks in a room with inadequate ventilation or installing artworks in a tightly closed room with only a door for entry and exit. These conditions increase the chances of mold growth on our artworks because poorly ventilated rooms become a breeding ground for moisture, allowing mold to thrive. Firstly, we should control the environment of the room to be suitable. Whether it's an exhibition space or an art storage facility, it should have the right temperature and humidity levels according to the climate of our country. Even dust particles and dirt adhering to the front and back of the artworks can serve as habitats and food sources for insects, leading to mold growth.


.

เราสามารถเห็นราได้ด้วยตาเปล่า เพียงสังเกตุงานศิลปะของเรา ถ้าเราเห็นจุดเล็กๆ สีขาวเกิดขึ้น อาจจะมีจุดเดียวหรือหลายจุด แปลว่ารานั้นได้ขึ้นงานศิลปะและเริ่มขยายวงกว้างแล้ว อันดับแรกเราจึงควรแยกผลงานชิ้นนี้ให้ออกห่างจากผลงานชิ้นอื่น เพื่อไม่ให้ราไปติดหรือแพร่กระจาย และทำการแพ็คเพื่อจัดส่งให้นักอนุรักษ์ซ่อมแซมผลงานกันต่อไป


We can see mold with the naked eye, just by observing our artworks. If we notice small white spots appearing, there may be one or several spots, indicating that mold has developed on the artwork and is starting to spread. In such cases, the first step is to separate this piece of artwork from others to prevent the mold from spreading. Then, it should be packed for shipping to conservators for restoration.


.

ราเป็นปัญหาที่นักอนุรักษ์พบเจออยู่บ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นราที่เกิดขึ้นบนชั้นสี หรือแม้กระทั่งขอบของกรอบรูปที่เป็นไม้หรือวัสดุแทนไม้ก็สามารถเกิดราขึ้นได้ ยิ่งการใช้แผ่นปิดหลังภาพที่ทำจากไม้อัด (Hardboard) ซึ่งมีกระบวนการมาจากการอัดเส้นใยของไม้ผสมกับกาว กดอัดทับด้วยความร้อนและแรงสูงให้เป็นแผ่นเรียบ อีกด้านจะเป็นลวดลายตะแกรง เมื่อมีความชื้นสูงขึ้น แผ่นปิดหลังภาพชนิดนี้จะมีการอมความชื้นและไม่สามารถถ่ายเทออกได้ ซึ่งเป็นการก่อให้เกิดความชื้นสะสมและนำไปสู่การเกิดราและการเจริญเติบโตได้ดี ทำให้ไม่นิยมนำมาเป็นวัสดุที่ใช้ในการจัดเก็บและจัดแสดงได้ในระยะยาว 


Mold is a common issue encountered by conservators, whether it occurs on painted surfaces or even on the edges of frames made of wood or wood substitutes. Mold can also develop on the back of images made from hardboard, a material created by compressing wood fibers mixed with glue, which is then pressed with heat and high pressure to create a smooth surface on one side, while the other side has a grid pattern. When the humidity increases, this type of hardboard tends to absorb moisture and cannot release it, leading to moisture accumulation and promoting mold growth. Consequently, it is not advisable to use this material for long-term storage or display purposes.


.

นักอนุรักษ์ของ Bangkok Art Conservation Center ได้เคยนำแผ่น Hardboard ที่มีราไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Scanning Electron Microscopy และเพาะเชื้อในเวลา 30 วัน พบว่ารามีการเจริญเติบโตขึ้น แต่หากมองด้วยตาเปล่า จะคล้ายกลุ่มก้อนสีขาวเล็กๆ มีลักษณะเหมือนหิมะ กระจายอยู่ทั่วทั้งแผ่นปิดหลังภาพ ตามภาพประกอบที่เรานำมาให้ชม


The conservators of the Bangkok Art Conservation Center have previously taken hardboard sheets with mold for analysis using Scanning Electron Microscopy and cultured them for 30 days. They found that the mold had grown, but to the naked eye, it appears as small white clusters, resembling tiny snowflakes, scattered across the entire back surface of the image, as shown in the accompanying illustration.There is a large amount of white powder-like mold scattered all over the back cover of the image.
The mold resembles a small white powder distributed in spots. It's all over the sheet. Close behind a lot of pictures. Taken with a Smart lens with a magnification of 40 times.Characteristics of mold on the back cover of the image, magnified 1,000 times (Image from a scanning beam electron microscope, JEOL brand, model JSM-6480LV).

__________


ดังนั้น ในการแก้ไขปัญหาเรื่องราเบื้องต้น เราควรติดตั้งผลงานศิลปะในห้องที่มีการระบายอากาศที่ดี เนื่องจากราจะเจริญเติบโตในความชื้นสัมพัทธ์ที่ 70 % ขึ้นไป ควบคุมอุณหภูมิห้องและความชื้นสัมพัทธ์ (ประมาณ 25°C องศาเซลเซียล ความชื้นสัมพัทธ์ควรอยู่ที่ 55-65%RH) หมั่นตรวจสอบรางน้ำ ท่อน้ำ แหล่งสะสมความชื้นอื่นๆ ที่อาจจะเป็นแหล่งก่อกำเนิดของรา ซึ่งรานั้นก็ไม่ได้ส่งผลเสียต่องานศิลปะอย่างเดียว แต่รายังสามารถส่งผลเรื่องสุขภาพได้ด้วย คนที่เป็นภูมิแพ้ จะมีอาการระคายเคือง หรือมีปัญหาระบบทางเดินหายใจ ทั้ง หู ตา จมูก ปอด และยังทำให้คันตามผิวหนังได้ด้วย  ดังนั้นทุกคนควรระมัดระวังทั้งสุขภาพ และผลงานศิลปะกันด้วย หากชอบก็อย่าลืมกดติดตามเราเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์สาระแบบนี้อีก ห้ามพลาด!!


Therefore, to address the initial mold problem, it is advisable to install artwork in a room with good air ventilation, as mold tends to thrive in humidity levels of 70% or higher. Control the room temperature and humidity (approximately 25°C and humidity level between 55-65%RH). Regularly inspect for water leaks, pipe leaks, and other sources of moisture accumulation that could be potential breeding grounds for mold. Mold not only affects artworks but can also have health implications. Individuals with allergies may experience irritation or respiratory issues affecting the eyes, ears, nose, and lungs, and may even cause itching on the skin.


Therefore, everyone should be cautious about both health and artistic achievements. If you like it, don't forget to follow us so you don't miss out on content like this. Don't miss it!!

.

__________

สามารถส่งข้อมูลข่าวสารให้เราประชาสัมพันธ์ได้ที่ media@arttankgroup.co.th


Art Tank Group บริการด้านศิลปะ ครบวงจร

ประมูลศิลปะ ขนส่งและติดตั้งศิลปะ อนุรักษ์งานศิลปะ สื่อและอีเวนท์ศิลปะ

ติดต่อ : 061-626-4241


ดู 38 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


bottom of page