top of page

มาแปลงกายเป็นนักอนุรักษ์(เบื้องต้น) ทำความรู้จักวัสดุจัดเก็บงานกระดาษด้วยตัวเอง!!!ใครที่มีงานศิลปะประเภทกระดาษอยู่ที่บ้านจำนวนมากๆ ที่ทั้งแขวน ทั้งแปะจนเต็มผนังและทางเดินในบ้านแล้วยังเหลือที่ต้องจัดเก็บอีกกองพะเนิน จะวางซ้อนวางทับเอาไว้ตรงๆ ก็เกรงว่าจะเกิดความเสียหาย แต่มีปัญหาตรงที่ไม่รู้ว่าจะทำหีบห่ออย่างไรให้ปลอดภัยจากฝุ่น รา แมลงและความชื้น แล้ววัสดุที่ใช้ต้องมีอะไรบ้าง Art tank media จะพาไปดูกันว่า ถ้าเราอยากแพ็คงานกระดาษเบื้องต้นเพื่อเก็บรักษา ยืดอายุผลงานให้มีสภาพคงเดิม เพื่อป้องกันความเสียหายและรักษาสภาพเดิมของผลงานเอาไว้ได้นานๆ เราต้องจัดการอย่างไรบ้าง


For those who have a lot of paper artwork at home, both hanging and sticking until the walls and corridors are full and there is still a pile left to be stored. If you stack them directly on top of each other, it may cause damage. But the problem is you may not know how to pack them safely from dust, mold, insects, and moisture. And what materials are needed, Art Tank Media will take you to see if we want to pack paper artwork at a basic level for preservation, extend the lifespan of the works to keep their condition the same, prevent damage, and maintain the original condition of the works for a long time, how should we manage it?


.

ความเสียหายจากการจัดเก็บไม่ถูกวิธีอาจเกิดได้จากแสง ความชื้น ฝุ่น แมลง รวมถึงวัสดุที่หีบห่อมีค่าความเป็นกรดสูงจนเกิดปฏิกิริยากับผลงานอันเป็นที่รักของเรา ไม่ว่าจะเป็น ภาพถ่าย โปสการ์ด หนังสือ ภาพพิมพ์ ล้วนแล้วแต่เกิดความเสียหายได้ง่ายถ้าจัดเก็บไม่ดีและใช้วัสดุสำหรับเก็บรักษาไม่ถูกต้อง ลองมาดูกันว่าต้องใช้อะไร และต้องคำนึงถึงอะไรกันบ้าง


Damage from improper storage can be caused by light, moisture, dust, insects, and materials with a high acidic value, causing a reaction with our beloved works. Whether it be photographs, postcards, books, or prints, they can all be easily damaged if not stored properly and if the materials used for preservation are incorrect. Let's see what is needed and what should be considered.วัสดุที่เลือกใช้ในการเก็บรักษาผลงานศิลปะควรเป็น วัสดุประเภทไร้กรดหรือ Acid-free ที่มีค่า pH ที่เป็นกลาง หรือ pH 7 ไม่มีการใช้สารเคมีที่ทำให้เกิดกรดในกระบวนการผลิต ซึ่งวัสดุประเภทไร้กรดมีหลากหลาย ขึ้นอยู่กับผลงานศิลปะที่เราจะทำบรรจุภัณฑ์และหีบห่อ เช่น กระดาษไร้กรด ลูกฟูกไร้กรด โฟมไร้กรด เป็นต้น 


The selected materials for preserving works of art should be acid-free, with a neutral pH of 7, which means they do not contain chemicals that produce acids during their manufacturing process. There is a variety of acid-free materials depending on the artwork we will package, such as acid-free paper, acid-free cardboard, acid-free foam, etc.นอกจากกระดาษไร้กรดแล้ว เรายังสามารใช้ ไทเวค (Tyvek) ปิดด้านหน้าผลงาน หรือทำเป็นซองสำหรับใส่ผลงาน ไทเวคเป็นวัสดุที่มีลักษณะคล้ายกระดาษ ทำจากเส้นใยพอลีเอทธีลีนชนิดที่มีความหนาแน่นสูง (HDPE) ถูกบีบออกมาเป็นเส้นแล้วรีดกดทับด้วยความร้อนให้เป็นแผ่นโดยไม่ผ่านการทอ ทำให้วัสดุมีความหนาแน่นสูง น้ำหนักเบา เหนียว ทนต่อการฉีกขาด ทนความชื้น สารเคมี แมลงและรา และเป็นวัสดุที่สามารถหมุนเวียนถ่ายเทอากาศได้ดี จึงเหมาะที่จะใช้งานเหมือนกระดาษไร้กรด เช่น ใช้ทำซอง แฟ้ม ห่อหุ้มผลงาน คลุม หรือคั่นผลงานศิลปะกระดาษของเรา


Besides acid-free paper, we can also use Tyvek to cover the front of the work or to make envelopes for storing the artwork. Tyvek is a material that resembles paper, made from high-density polyethylene (HDPE) fibers, which are pressed and heat-sealed without weaving, making it dense, lightweight, tear-resistant, and resistant to moisture, chemicals, insects, and mold. It is also breathable, which makes it suitable for use as acid-free paper, for example, to make envelopes, folders, wrapping, covering, or separating our paper artwork.
หากเราอยากเก็บแบบซองใสที่มองเห็นงานศิลปะในระหว่างเก็บด้วย สามารถใช้พลาสติกไมร่าในการเก็บผลงานได้เช่นกัน Mylar เป็นฟิล์มโพลีเอสเตอร์ประเภทหนึ่ง ฟิล์มใสที่ทนความร้อนได้ดี มีความแข็งแรง และทนทานต่อความชื้นและสารเคมี อาจทำเป็นซองใส หรือแฟ้มขนาดใหญ่กว่าผลงานเล็กน้อยเพื่อจัดเก็บผลงานกระดาษในระยะยาวได้ดี แต่ข้อควรระวัง เนื่องจาก Mylar จะสัมผัสโดยตรงกับผลงาน ดังนั้นงานประเภทชาโคล เครยอง พาสเทล อาจไม่เหมาะกับการเก็บรักษาด้วย Mylar เนื่องจากอาจถูกดึงเม็ดสีที่เป็นฝุ่นๆ ออกจากภาพได้


If we want to store the artwork in a see-through sleeve that allows us to view the artwork while it's being stored, we can also use Mylar. Mylar is a type of polyester film, a clear film that withstands heat well, is strong, and resistant to moisture and chemicals. It can be made into clear sleeves or larger folders to store paper artwork for an extended period effectively. However, caution is required since Mylar will come into direct contact with the artwork. Therefore, works made from charcoal, crayons, and pastels may not be suitable for storage with Mylar because it can pull dust-like pigments off the image.


.

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงอีกอย่างคือ กาวต่างๆ เช่น กระดาษกาว เทปกาว และกาวสองหน้า ที่จะใช้กับงานศิลปะ ต้องเลือกกระดาษกาวที่ไม่ทิ้งคราบกาว สามารถลอกออกได้ง่าย ไม่ขาดง่าย ทนต่อสารเคมี ไม่ซึมน้ำ เนื้อกาวเหนียวปานกลาง เมื่อติดแล้วไม่ทำให้กระดาษฉีกขาดหรือเสียหาย และห้ามติดลงไปบนผลงานศิลปะโดยตรงเด็ดขาด!!  


Another thing to consider is the various adhesives such as sticky paper, adhesive tape, and double-sided tape that will be used with artwork. You must choose sticky paper that does not leave adhesive residue, can be easily removed without tearing, is resistant to chemicals, does not absorb water, and has moderately sticky adhesive. Once applied, it should not cause the paper to tear or become damaged, and must not be applied directly onto the artwork under any circumstances!!


.

นอกจากวัสดุและข้อคำนึงถึงข้างต้นในการอนุรักษ์และเก็บรักษาผลงานศิลปะประเภทกระดาษเบื้องต้น ยังมีวัสดุอีกหลายประเภทที่ใช้กับการเก็บรักษาผลงานศิลปะประเภทอื่นๆ ในคราวหน้าเราจะมาเล่าให้ฟังกันเพิ่มเติม อย่าลืมไปตรวจดูงานศิลปะของตัวเองที่บ้านและขนออกมาอนุรักษ์กันดูนะ 


In addition to the materials and considerations mentioned above for the conservation and storage of paper artwork, there are many other types of materials for preserving different kinds of artwork. In the next session, we will talk more about them. Don't forget to check your artwork at home and try to preserve it.

.

.

_________


Send us your Art news for PR here: media@arttankgroup.co.th


Art Tank Group offers comprehensive services to the Art Ecosystem (Art auction, Art Handling, Art conservation, media, and events) https://www.arttankgroup.co.th


Contact number: 061-626-4241ดู 12 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page