top of page

จบไปแล้วกับงานประมูลการกุศลมูลนิธิรามาธิบดีฯ พร้อมยอดประมูลรวมมากกว่า 56 ล้านบาท!!


จบไปแล้วกับงานประมูลการกุศลมูลนิธิรามาธิบดีฯ พร้อมยอดประมูลรวมมากกว่า 56 ล้านบาท!!


An 56.8 MB auction results from the charity art auction held by the Ramathibodi Foundation! .

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา มูลนิธิรามาธิบดีฯได้จัดการประมูลศิลปะที่จัดขึ้นเพื่อระดมเงินทุนเพื่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีใหม่ โดยมีผู้ใจบุญเข้ามาร่วมประมูลกันอย่างคับคั่ง ทั้งประมูลในนามส่วนตัว และในนามCorporate ขนาดใหญ่ ซึ่งมีหลายบริษัทสนใจในการทำบุญ และใช้ศิลปะเป็นสื่อกลาง มาเข้าร่วมประมูลทำให้เกิดปรากฏการณ์การประมูลผลงานศิลปะครั้งใหญ่ของประเทศไทย พร้อมกับผลสรุปยอดประมูลที่สูงถึง 56,870,000 บาท แทบจะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในการประมูลการกุศลที่มีผลการประมูลสูงที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ วันนี้เราจะพาทุกท่านไปดูผลงานศิลปะที่ถูกประมูลออกไปในราคาสูง 5 อันดับแรก ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลย


On Sunday 6th August 2023, the Ramathibodi Foundation held the charity art auction for fundraising. All income will be donated to jointly fund the Ramathibodi Hospital Project and the Yothi Innovation District. There were many philanthropists joining the auction, both on behalf of private bidder and large corporate firms aiming to help raising fund through art auction. This was a big phenomenon of the art auction in Thailand with the highest result of 56,870,000 baht. This would be one of charity auctions with the highest bidding results in Thailand. And here’s the top 5 most expensive works of art in this auction. Let’s check it out!

.


ผลงานที่ถูกประมูลออกไปในราคาสูงที่สุดในงานอย่าง “Circle of Life” โดย พิชัย นิรันต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลย์ (จิตรกรรม) ที่ถูกเคาะค้อนไปในราคา 5,200,000 บาท กับการผสมผสานระหว่างพุทธศิลป์ กับศิลปะตะวันตก มีโทนร้อนผสมเย็น แต้มจุดสีเพื่อสร้างน้ำหนักแสงเงา ปรากฏเป็นภาพวัฏจักรการเจริญเติบโต การเวียนว่ายตายเกิด ไล่ตั้งแต่ภาพดอกบัวบานสะพรั่งจนกระทั่งเหี่ยวเฉา ที่เหมือนเป็นการอุปมาอุปไมยถึงอาณาเขตความตายและการมีชีวิต


The highest bidding result of 5.2 MB was “Circle of Life”, created by Pichai Nirand, who was honoured with National Artist in visual arts (painting) title in 2003. This painting conveys a combination of Buddhism and Western painting styles. Shades of hot and cool compose the artwork, with lights and shadows from pointillism, displaying the Samsara, the cycle of death and rebirth, through the life of a lotus from blooming to withering. The lotus was composed in a circle to resonate a metaphor for life and death territories.ต่อด้วยผลงานที่ถูกประมูลไปด้วยราคาสูงที่สุดอันดับสอง “Auspicious Symbols” หรือ สัญลักษณ์แห่งมงคล (2553) โดยศิลปิน พิชัย นิรันต์ ที่ถูกเคาะค้อนครั้งสุดท้ายไปในราคา 4,900,000 บาท กับผลงานที่นำสัญลักษณ์ดอกบัวล้อมรอบไปด้วยช่องตารางที่แสดงสัญลักษณ์มงคล ภาพวัฏจักรชีวิตของดอกบัว และยังมีภาพดอกบัวสลับกับใบหน้ามนุษย์ที่เวียนว่ายตายเกิด แสวงหาความหมายของชีวิตและปัญญาอีกด้วย


The second rank with 4.9 MB bidding result was “Auspicious Symbols” (2010), created by Pichai Nirand. He uses the lotus symbol as a focal point of the painting, surrounded by square slots displaying auspicious symbols. The life cycle of a lotus was depicted circling around the primary lotus. The next layer shows a sequence of a lotus and a human face in the course of death and rebirth, seeking the meaning of life and wisdom.

.


ผลงานที่ถูกประมูลสูงที่สุดเป็นอันดับ 3 เป็นผลงานจากศิลปินปรีชา เถาทอง กับผลงานในชื่อ "The Shapes of Lights in Mural Painting” หรือ “รูปทรงแสงบนจิตรกรรมฝาผนัง” ที่ถูกประมูลไปในราคา 3,200,000 บาท กับผลงานที่นำเสนอถึงความงามของแสงและเงาเคียงคู่ไปกับความงดงามของลวดลายจิตรกรรมไทยประเพณี โดยศิลปินได้ใช้แสงลอดผ่านส่วนหนึ่งของอาคาร และตกกระทบลงบนผนังเกิดเป็นความงามของแสงและเงาที่พาดส่องอยู่บนลายไทย ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวของศิลปินเลยก็ว่าได้

The third rank with 3.2 MB bidding result was "The Shapes of Lights in Mural Painting”, created by Preecha Thaothong. He presents the beauty of lights and shadows and the gracefulness of traditional Thai patterns in this painting. We can see the light leaking through one part of the building, falling on the mural, conceiving the beauty of lights and shadows on top of traditional Thai patterns, admirably reflecting Preecha’s unique theory of lights and shadows.ผลงานที่ถูกประมูลสูงที่สุดอันดับ 4 กับผลงาน “Morning Sky” โดย เสงี่ยม ยารังษี ที่ถูกยกประมูลไปในราคา 2,900,000 บาท ที่บอกเล่าเรื่องราวของธรรมชาติได้อย่างลงตัว ถ่ายทอดบรรยากาศท้องฟ้ายามเช้าได้สมจริง โดยภาพประเภทวิวทิวทัศน์และธรรมชาติก็ถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของศิลปิน ที่ได้ทำผลงานแนวนี้มาอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปี


The forth rank with 2.9 MB bidding result was “Morning Sky”, created by Sa-ngiam Yarangsee. The painting tells the story of nature in a pleasing way, which demonstrates a realistic utilization of color and communicates ambience through application of colorful brushworks with perfect technique.และผลงานที่ถูกประมูลสูงที่สุดเป็นอันดับ 5 “Miracle of Buddha” ที่ถูกประมูลไปในราคา 2,500,000 บาท เป็นผลงานจากศิลปิน พิชัย นิรันต์ กับการใช้สีคู่ตรงข้ามตัดกัน รูปทรงเรขาคณิตนามธรรม และองค์ประกอบที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาอย่างภาพดอกบัว และพระพุทธรูป ที่ได้จัดวางองค์ประกอบแบบงานจิตรกรรมไทยประเพณีตามคติไตรภูมิ มีพระพุทธเจ้าเป็นศูนย์กลางจักรวาลแทนภาพเขาพระสุเมรุ ขนาบข้างด้วยดวงดาว และวิมานลอย


The fifth rank with 2.5 MB bidding result was “Miracle of Buddha”, created by Pichai Nirand. He uses contemporary colours, abstract geometric shapes, and components related to Buddhism, such as pictures of lotuses and Buddha images. Thai traditional painting techniques were used to create this piece, which contains symbols and motifs that allude to the Trai Bhum religion. In Buddhist cosmology, the Buddha takes the place of Mount Meru as the centre of the cosmos. On either side of the Buddha are stars and floating palaces.

.

ผลงานทุกชิ้นจากงานประมูลศิลปะการกุศล "รามาฯ รักษา ศิลป์ : ส่งต่อความสุข สานต่อการ “ให้” ผ่านงานศิลปะ” ได้มีผู้ให้ใจบุญ คุณทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ อดีตประธานกรรมการบริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) ได้ทำการบริจาคผลงานศิลปะที่เก็บสะสมส่วนตัวเป็นเวลากว่า 20 ปี จำนวน 67 ชิ้น ให้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และมูลนิธิรามาธิบดีฯ โดยไม่คิดมูลค่าแต่อย่างใด ผลงานศิลปะจำนวน 67 ชิ้นนี้ ถูกนำไปจัดประมูลเมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งผลงานทุกชิ้นที่เข้าประมูลภายในงาน ก็ถูกผู้ใจบุญหลากหลายท่านร่วมกันทำบุญและประมูลออกไปทั้งหมด 67 ชิ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 56,870,000 บาท รายได้ทั้งหมดจากงานประมูลจะร่วมสมทบทุนกับ “โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี” โดยไม่หักค่าใช้จ่าย ถือเป็นการร่วมทำบุญครั้งใหญ่กับทุกๆท่านที่เข้าร่วมงานประมูลในครั้งนี้

.

All art pieces in this charity auction, “Rama Raksa Silpa: Sending Happiness Onward, Continuing to Give Through Art” were donated by Mr. Tachapong Pravesvararat, a former Chairman of Seafco Public Company Limited. He donated 67 art pieces from his private art collection, which had been collected for more than 20 years to the Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital and the Ramathibodi Foundation with no expense deduction. These masterpieces were proceeded to a charity art auction on August 6th, 2023. All lots were completely sold out with the auction result of 56,870,000 baht. All income was donated to jointly fund the Ramathibodi Hospital Project and the Yothi Innovation District, in which all winners were part of a good cause.


คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์ ประธานบริษัทบางกอก อาร์ต อ๊อกชั่น ผู้ดำเนินงานประมูลในครั้งนี้เปิดเผยถึงการจัดประมูล “รามาฯ รักษา ศิลป์ : ส่งต่อความสุข สานต่อการ “ให้” ผ่านงานศิลปะ” ว่างานประมูลในครั้งนี้เป็นการที่ผู้ใจบุญทุกท่าน ได้ร่วมกันทำบุญโดยใช้ผลงานศิลปะเป็นสื่อกลาง เป็นกุศลและผลบุญอันยิ่งใหญ่ที่ได้ทำร่วมกัน โดยราคาของผลงานศิลปะที่ถูกประมูลออกไปอาจจะไม่ไช่ราคาที่สะท้อนถึงราคาตลาด แต่เป็นการร่วมด้วยช่วยกันเพื่อเป็นการบริจาคให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดีฯ และยังขอแสดงความชื่นชมให้กับผู้ใจบุญทุกท่านที่ได้ประมูลผลงานศิลปะออกไปทั้งหมดจำนวน 67 ชิ้น ซึ่งถือเป็นปรากฎการณ์การประมูลงานศิลปะครั้งใหญ่และครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของประเทศไทยไปอีกนาน


Mr. Sermkhun Kunawong, the President of Bangkok Art Auction, who operated this charity art auction revealed that “This auction was succeeded by all philanthropists, making merits through art. It is a great charity and merit that we have done together. Though the bidding result of this charity may not be based on the market price, it reflects the collaboration of all partners and loyal people to help raise funds for Ramathibodi Hospital. I would like to express my appreciation to all philanthropists who successfully won all 67 art pieces. This is a big and important phenomenon of the art auction in Thailand.”

.

อาคารใหม่ของโรงพยาบาลรามาธิบดีฯ กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการเตรียมก่อสร้าง โดยมีความสูง 25 ชั้น ตั้งอยู่บนพื้นที่ด้านหน้าองค์การเภสัชกรรม บนถนนพระราม 6 ตรงข้ามกับโรงพยาบาลรามาธิบดีเดิม โดยวางเป้าหมายไปที่เน้นการเพิ่มศักยภาพและคุณภาพของการให้บริการทางการแพทย์ เพื่อให้มีมาตรฐานทางการแพทย์ให้พร้อมรองรับสถานการณ์ความไม่แน่นอนของโรคในปัจจุบัน และในอนาคต ซึ่งอาคารแห่งใหม่นี้จะสามารถรองรับผู้ป่วยได้เต็มศักยภาพของอาคารเดิม แต่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

The new building of Ramathibodi Hospital is in the process of preparing construction, with 25 stories, located in front of the Government Pharmaceutical Organization on Rama 6 Road, opposite the current Ramathibodi Hospital. The goal is to focus on increasing the potential and quality of medical services to have medical standards ready to support the uncertain situation of the disease at present and in the future. The new building will be able to accommodate patients to the full potential of the current building but even more effectively.

.

หากใครที่สนใจบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีแห่งใหม่ ก็สามารถคลิกที่ลิ้งก์นี้ได้เลย : https://www.ramafoundation.or.th/donation/donate_detail/33


For those who are interested in donating money to contribute to the construction of the new Ramathibodi Hospital building, please clink this link : https://www.ramafoundation.or.th/donation/donate_detail/33

.

.

__________

.

สามารถส่งข้อมูลข่าวสารให้เราประชาสัมพันธ์ได้ที่ media@arttankgroup.co.th

Send us your Art news for PR here: media@arttankgroup.co.th

.

Art Tank Group บริการด้านศิลปะ ครบวงจร

ประมูลศิลปะ ขนส่งและติดตั้งศิลปะ อนุรักษ์งานศิลปะ อีเวนท์ศิลปะ

ติดต่อ : 061-626-4241

Art Tank Group offers comprehensive services to the Art Ecosystem (Art auction, Art Handling, Art conservation, media, and event) https://www.arttankgroup.co.th

Contact number : +66 61-626-4241


#รามาฯรักษาศิลป์ #คำว่าให้ไม่สิ้นสุด #ประมูลงานศิลปะ

Comments


bottom of page