top of page

สรุปแนวทางการขับเคลื่อนด้านศิลปะ ในการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ


วันนี้มีการถ่ายทอดสดการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 จากตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล อาร์ต แท็งก์ มีเดีย จะพาไปดูว่าข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ ด้านศิลปะ มีอะไรบ้าง ไปดูกัน

.

จากนโยบายของรัฐบาลใหม่กับการส่งเสริมและผลักดันซอฟท์พาวเวอร์ไทยไปทั่วโลก โดยจะมีการสนับสนุนทุกอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ แรงงานทักษะสูง สนับสนุนเงินทุน ขยายการส่งออกผ่านนโยบายต่างประเทศ ภายใต้เจ้าภาพหลักอย่าง “THACCA” (Thailand Creative Content Agency) ที่ดูแลเรื่องนี้อย่างเป็นระบบและครบวงจร

.

ในการประชุมคณะกรรมการฯ ชุดใหญ่ที่รัฐสภาในวันนี้ คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์ กรรมการยุทธศาตร์ซอฟต์พาวเวอร์ ด้านศิลปะ ได้เสนอแนะแนวทางที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปะแบบ Quick win โดยแบ่งการทำงานเป็น 3 ช่วงเวลาดังนี้

.

ภายใน 100 วัน

- เริ่มต้นพัฒนาแพลตฟอร์ม Thailand Art Move เพื่อรวบรวมความเคลื่อนไหว การเป็นอยู่ของระบบนิเวศทั้งหมดของศิลปะไทย รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ได้แก่ ศิลปินทุกระดับของไทย ผู้จำหน่ายศิลปะอิสระ หอศิลป์ ผู้ประกอบการด้านศิลปะทั้งหมด เพื่อเป็นจุดนัดพบเชื่อมโยงให้ชาวไทยและต่างประเทศเข้ามาหาเราได้สะดวก

.

ภายใน 6 เดือน

-ผลักดันโครงการ หอศิลป์แห่งชาติแห่งใหม่ เพื่อทำคอลเลคชั่นของศิลปะไทยอย่างสมบูรณ์ที่สุดเป็นครั้งแรกที่หอศิลป์แห่งชาติ รัชดาภิเษก ในพื้นที่ขนาด 15,000 ตารางเมตร ซึ่งจะรวบรวมศิลปะจากหน่วยงานรัฐ มหาวิทยาลัย และภาคเอกชนมาร้อยเรียงเป็น timeline แล้วจัดแสดงเป็นการถาวร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และแสดงศักยภาพให้แก่คนทั่วโลก สิ่งนี้จะเป็นหมุดหมายสำคัญของศิลปะไทยและจะส่งแรงกระเพื่อมให้สู่ซอฟต์พาวเวอร์อื่นๆ ในทุกๆ ด้าน

.

ภายใน 1 ปี

-จัดทำโครงการ ASEAN Art Capital การทำให้เมืองไทยเป็นเมืองชั้นนำทางศิลปะของโลก โดยสร้างสภาพแวดล้อมให้เกิด International Art Fair เพื่อให้เป็นตลาดสำคัญของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายใน ASEAN รวมถึงเปิดกว้างให้ศิลปินทั้งไทยและต่างประเทศเข้ามาพำนักและทำงานศิลปะในประเทศไทย และเพิ่มพื้นที่ให้ศิลปินไทยได้รับความสนใจจากนักสะสมจากทั่วโลก

.

จากข้อเสนอนี้ ถ้าอยากให้สำเร็จต้องได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจากรัฐ เอกชนและประชาคมศิลปะ ตั้งแต่การสนับสนุนนโยบาย งบประมาณ แสวงหาความร่วมมือ การบูรณาการข้อมูลระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมกับกระทรวงพาณิชย์ จัดทำ Art Map โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการลดภาษีอุปกรณ์งานศิลปะ หนังสือศิลปะ และงดเว้นภาษีนำเข้าศิลปะ

.

จากข้อเสนอแนะที่เราได้ฟังในวันนี้ ใครมีความคิดเห็นอย่างไรมาแชร์กันหน่อย ชาวอาร์ตมาร่วมกันส่งเสียงเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนวงการศิลปะไปพร้อมๆ กันเถอะSummary of the Directions of Driving Art for the National Soft Power Strategy Committee Meeting


Today, the live broadcast of the National Soft Power Strategy Committee Meeting, Session 1/2023, took place at the Santimaitri building, the Government House. Art Tank Media led the session to explore the proposed artistic direction guidelines for driving soft power. Let's take a look at what the proposals are.


Under the new government policy to promote and propel Thai soft power globally, there is a comprehensive support plan for the soft power industry. This includes support for high-skilled labor, financial assistance, and export expansion through international policies, all under the main agency, "THACCA" (Thailand Creative Content Agency), which oversees this systematically and comprehensively.

.

In today's significant committee meeting, Mr. Sermkhun Kunawong, the Committee on Soft Power Strategy in the Arts, presented suggestions related to Quick Win art strategies. These strategies were divided into three time frames as follows:

.

Within 100 days

Initiate the development of the Thailand Art Move platform to gather the movements and existence of the entire Thai art ecosystem. This includes artists of all levels, independent art vendors, art galleries, and all art-related businesses. This platform aims to be a meeting point that facilitates connections for both local and international individuals to easily engage with us.

.

Within 6 months

Pushing forward the new National Art Gallery project, aiming to create the most comprehensive collection of Thai art ever assembled. Located for the first time at the National Art Gallery on Ratchadapisek Avenue, the project will encompass an area of 15,000 square meters. It will gather artworks from government agencies, universities, and private sectors, arranged chronologically in a timeline and exhibited permanently. This initiative serves as a significant milestone for Thai art, providing a learning resource and showcasing its potential to people worldwide. It will serve as a catalyst, propelling Thai art to new heights and inspiring advancements in various aspects.

.

Within 1 year

Implement the ASEAN Art Capital project to make Thailand a leading global art city by creating an environment for an International Art Fair, becoming a significant market for buyers and sellers within ASEAN. This initiative will also provide opportunities for both Thai and international artists to reside and work in Thailand, drawing interest from art collectors worldwide.

.

To succeed in this proposal, collaboration and wholehearted support are essential from the government, the private sector, and the artistic community. This includes policy support, budget allocation, seeking cooperation, enhancing collaboration between the Ministry of Culture and the Ministry of Commerce, creating an Art Map by the Ministry of Digital Economy and Society, reducing taxes on art equipment and books, and exempting import taxes on artworks.


From the suggestions we've heard today, please share your thoughts. Let's come together, artists and art lovers, to drive the art scene forward collectively.

.

.

__________

สามารถส่งข้อมูลข่าวสารให้เราประชาสัมพันธ์ได้ที่ media@arttankgroup.co.th

Send us your Art news for PR here: media@arttankgroup.co.th


Art Tank Group บริการด้านศิลปะ ครบวงจร

ประมูลศิลปะ ขนส่งและติดตั้งศิลปะ อนุรักษ์งานศิลปะ สื่อและอีเวนท์ศิลปะ

ติดต่อ : 061-626-4241

Art Tank Group offers comprehensive services to the Art Ecosystem (Art auction, Art Handling, Art conservation, media, and events): https://www.arttankgroup.co.th

Contact number: 061-626-4241


ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page