top of page

TANK WEEKLY EXPLORE: 12 - 18 December 2022TANK WEEKLY EXPLORE

ว่าไงสายอาร์ต เข้าสู่ช่วงกลางเดือนของเดือนสุดท้ายในปี 2022 กันแล้ว สัปดาห์นี้มีงานไหนน่าสนใจบ้างไปดูกันเลย !! มาเริ่มกันที่งานแรก กับนิทรรศการที่พลาดไม่ได้อย่าง “Tangible - Intangible” โดยศิลปิน ธงชัย ศรีสุข เป็นการรวบรวมผลงานศิลปะหลายประเภทของศิลปิน ซึ่งเป็นงานที่ใช้ทักษะฝีมือมาโอบอุ้มความคิดในการแสดงออกทางศิลปะ ต่อกันด้วยนิทรรศการ “Time of Life” โดย จิตติ จำเนียรไวย เป็นนิทรรศการที่บอกเล่าถึงความหมายของเวลาและชีวิต เล่าผ่านคาแรคเตอร์หุ่นยนตร์สุดคลาสสิก และนิทรรศการ “We’ll Keep On Dancing Till We Pay the Rent” โดยศิลปิน Glenn Brown เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะ วรรณกรรม ดนตรี และวัฒนธรรมสมัยนิยม ที่ศิลปินได้ใช้ความรู้ความสามารถสร้างสรรค์ออกมาให้ทุกคนได้ชม ชาวอาร์ตอย่างเราก็อย่าลืมไปเสพงานในช่วงสุดสัปดาห์นี้กันนะ !!นิทรรศการ “Tangible - Intangible” หรือ “สิ่งที่สัมผัสได้ สิ่งที่สัมผัสไม่ได้” โดยศิลปิน ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ เป็นการรวบรวมผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสม ซึ่งเป็นงานที่นำทักษะฝีมือมาโอบอุ้มความคิดในการแสดงออกทางศิลปะ ผลงานที่นำมาแสดงเป็นผลพวงมาจาการคลี่คลายทัศนคติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์จากหลายช่วงเวลาที่ไม่ต่อเนื่องกัน มีลักษณะเด่นเป็นอุดมคติเหนือจริง เป็นธรรมศิลป์ เป็นพุทธศิลป์ ภาพรวมมุ่งเน้นอัตลักษณ์เฉพาะตน มีเอกลักษณ์ที่เป็นศิลปะไทยด้วยความคิดและการแสดงออก ไม่ได้มุ่งทำตามแบบแผนขนบประเพณี โดยนำผลงานในแต่ละกระบวนวิธีมาเชื่อมโยงส่งเสริมกัน เพื่อแสดงห้วงเวลาที่ได้ทำงานศิลปะตามปณิธานของตนเอง


สิ่งที่สัมผัสได้ อาจหมายความถึงตัวงานศิลปะหรือรูปลักษณ์ที่สร้างขึ้น สิ่งที่สัมผัสไม่ได้ อาจหมายถึง ความคิด อารมณ์ และความรู้สึกที่ออกมาจากผลงาน ครอบคลุมไปถึงสุนทรียภาพที่เกิดจากการเข้าถึงศิลปะ


Location : PSG Art Gallery คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร

Hours : 9:00 – 16:00 น. (หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์)

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/psgartgallerysilpakorn


ขอบคุณรูปภาพจาก : Psg Art Gallery

นิทรรศการ “Filled the white wall” การเติมเต็มของพื้นที่ โดยศิลปินและผู้ชมที่มีส่วนมาร่วมสร้างความหลากหลาย ถ่ายทอดและเรียนรู้ศิลปะร่วมสมัย เพื่อขยายเส้นพรมแดนของการรับรู้ โดยภายในนิทรรศการนี้ก็ได้รวบรวมผลงานของศิลปินมากกว่า 30 ท่าน


การเติมเต็มกำแพงสีขาวด้วยผลงานศิลปะ นิทรรศการ “Filled the wall” ที่นำเสนอความสำคัญของพื้นที่ทั้งในบริบทของพื้นที่แสดงงาน และพื้นที่แลกเปลี่ยนของผู้ที่ชื่นชอบหรือสนใจในงานศิลปะ งานนี้เป็นนิทรรศการศิลปะที่นำเสนอความหลากหลาย ที่รวบรวมศิลปินที่ทำงานศิลปะร่วมสมัยซึ่งเป็นตัวแทนของวิสัยทัศน์ของแกลเลอรี่ นำมาเติมเต็มผนังสีขาวในพื้นที่ของแกลเลอรี่ และท้ายที่สุดผลงานศิลปะเหล่านี้อาจมีส่วนในการเติมเต็มผนังสีขาวของผู้ชมให้เต็มไปด้วยสุนทรียภาพของงานศิลปะ


Location : INKHONG Art Space

Hours : 13.00 - 21.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/profile.php?id=100082950207982


ขอบคุณรูปภาพจาก : Inkhong

นิทรรศการ “Time of Life” โดย จิตติ จำเนียรไวย ศิลปินที่ให้ความสำคัญกับเวลาและความหมายของชีวิต ‘เวลา’ ที่คอยสร้างประสบการณ์ ความเข้าใจ ความสำเร็จ ความผิดหวัง ความล้มเหลว กำลังใจ และความรู้สึกต่าง ๆ ที่ทำให้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจย้อนคืน การตระหนักรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงคือสารสำคัญที่ศิลปินต้องการจะส่งมอบไปยังผู้คน โดยมีคาแรคเตอร์หุ่นยนต์สไตล์คลาสสิกมาเป็นเพื่อนบอกเล่าถึงช่วงเวลาต่าง ๆ ผ่านชิ้นงานอาร์ตทอย ภาพวาด ภาพคอลลาจ เป็นต้น


Location : 333Gallery/Warehouse 30

Hours : 11.00 - 18.00 น. (ปิดวันจันทร์)

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/333GalleryGroup


ขอบคุณรูปภาพจาก : 333Gallery

นิทรรศการ “We’ll Keep On Dancing Till We Pay the Rent” โดยศิลปิน Glenn Brown เป็นนิทรรศการที่นำเสนอภาพวาด ประติมากรรม และภาพวาดใหม่ ๆ ศิลปินได้ใช้ความรู้ความสามารถสร้างสรรค์ผลงานโดยทั้งหมดนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะ วรรณกรรม ดนตรี และวัฒนธรรมสมัยนิยม ทั้งหมดเป็นการสร้างภาพและรูปแบบการอ้างอิงที่แตกต่างกันขัดแย้งกันและอยู่ร่วมกันอย่างสนุกสนาน ด้วยการใช้เสน่ห์ที่หลงเหลืออยู่และเสียงสะท้อนทางประวัติศาสตร์ของภาพวาดระดับปรมาจารย์ ศิลปินเปลี่ยนภาพในอดีตของพวกเขาให้กลายเป็นบางสิ่งที่ชวนหลงใหลและแปลกประหลาด


Location : Gaogosian, New York, USA / 541 West 24th Street

Hours : 10.00 - 18.00 น. (ปิดวันจันทร์และวันอาทิตย์)

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://gagosian.com/.../glenn-brown-well-keep-on.../


ขอบคุณรูปภาพจาก : Gaogosian

นิทรรศการ Lines and Shapes โดยศิลปิน เอกพงษ์ ใจบุญ นิทรรศการที่นำเสนอผลงานจิตรกรรมนามธรรมกว่า 20 ชิ้น ถ่ายทอดความรู้สึกผ่านจุดตัดของเส้นอิสระ จนเป็นรูปทรงของสีสัน บนการจัดวางที่มีรูปแบบเฉพาะตัว กับผลงานเฟอร์นิเจอร์ไม้เชิงประติมากรรม ในแนวทางเดียวกันกับงานจิตรกรรมของเขา


Location : บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย จังหวัดเชียงราย

Hours : 10.00 - 16.00 น. (ปิดวันจันทร์)

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/singhaklaihouse


ขอบคุณรูปภาพจาก : บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย (Singhaklai House)

นิทรรศการ “Dreamday” โดย มิตร ใจอินทร์ ศิลปินที่เน้นสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมผ่านผลงานศิลปะ ด้วยการใช้สีสันอันหลากหลายที่ผสานรวมความเป็นจิตรกรรมและประติมากรรมเข้าไว้ด้วยกัน ทำให้ผลงานของมิตรเต็มเปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวา และเปิดให้ผู้ชมทุกท่านสามารถจับต้องสัมผัส มุดผ่าน เหยียบย่ำ หรือกระทั่งนำติดตัวกลับบ้านได้


Location : The Jim Thompson Art Center

Hours : 10.00 - 18.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/jimthompsonartcenter


ขอบคุณรูปภาพจาก : The Jim Thompson Art Center

นิทรรศการ “YBC 7289” โดยศิลปิน “พศุตม์ กรรณรัตนสูตร” มนุษย์ปัจจุบันแห่งสังคมร่วมสมัยยังคงมุ่งคิดค้นสร้างนวัตกรรมมากมายต่อไป แต่ในทางตรงข้ามมีมนุษย์อีกจำพวกพยายามหยุดชะลอการทำลายสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าด้วยวิธี Recycle, Upcycle ฟื้นฟูนิเวศสิ่งแวดล้อม ให้ยังคงอยู่ต่อไปอารยธรรมของมนุษย์เป็นเรื่องของสังคมปลายเปิด ส่งผลชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมอยู่ในระบบความสัมพันธ์ที่ประสานเกื้อกูลกันให้ได้ คือเป็นอารยธรรมที่ยั่งยืน


งานของพศุตม์เป็นงานนิเวศสิ่งแวดล้อม งานรีไซเคิล สร้างของจากสิ่งที่ถูกมองข้าม แม้แต่ปลวก สัตว์ที่ถูกมองข้าม แต่กลับเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สิ่งแวดล้อมนั้นมีความสมบูรณ์ ผลงานมีการจัดแสดงทั้งที่บนแผ่นไม้ ท่อนไม้ เพื่อแสดงร่องรอยของปลวกที่เห็นเหมือนภาษาใหม่ หรืออักษรที่คนทั่วไปอ่านไม่ออก หรือเป็นการเปิดเผยถึงอารยธรรมบางอย่าง ผ่านภาษาภาพโบราณของปลวก ในระหว่างที่ใช้ชีวิตกับความสมดุลของธรรมชาติผ่านวัสดุธรรมชาติ


Location : 6060 Arts Space

Hours : 12.00 - 20.00 น. (ปิดวันอาทิตย์)

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/6060artsspace/


ขอบคุณรูปภาพจาก : 6060 Arts Space

นิทรรศการ “Divine Form” หรือ “รูป - ทิพย์” โดยศิลปิน ธีรพล สีสังข์ เป็นนิทรรศการที่นำเสนอผลงานประติมากรรมจากเส้นใยโลหะ ซึ่งถูกสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการถัก ขด ขมวด รัดตรึงให้เกิดรูปร่าง รูปทรงจนดูอ่อนช้อยงดงาม เส้นใยอันเปราะบางเรียวเล็ก ได้รับการถักดัด ขดขมวดอย่างละเอียดอ่อน จนเกิดเป็นลวดลายประณีตบรรจงบนรูปทรงที่เบาบาง สอดแทรกไว้ด้วยปรัชญาคำสอนแห่งพระพุทธศาสนาที่ว่าด้วยการจดจ่อก่อให้สมาธิกับปัจจุบันขณะนั้นอย่างเเน่วแน่ และยืนอยู่บนความขัดแย้งแตกต่างอย่างมั่นคง


Location : ARDEL Gallery

Hours : 10.30 - 19.00 น. (วันอังคารถึงวันเสาร์) / 10.30 - 17.30 (วันเสาร์) / (หยุดวันจันทร์)

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/ardelgallery/?ref=page_internal


ขอบคุณรูปภาพจาก : ARDEL Gallery of Modern Art

.

.

__________


สามารถส่งข้อมูลข่าวสารให้เราประชาสัมพันธ์ได้ที่ media@arttankgroup.co.th

Send us your Art news for PR here: media@arttankgroup.co.th

ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page