top of page

“BridePolar Could” by PUICHII & “เซิ้งบั้งไฟบูชาพญาแถน” โดย กิตติชัย สารีโท


ว่าไงสายอาร์ต สัปดาห์นี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับผลงานจากนิทรรศการ “THAI VS POP” ที่จะนำผลงานลายเส้นสไตล์ป๊อปนำมาชนกับผลงานในสไตล์ไทย โดยเราได้หยิบ 1 ในผลงานจากท้ังสองสไตล์มาให้เหล่าสายอาร์ตได้รับชมกันด้วย ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลย!!

.

Discover the outstanding exhibition "THAI VS POP" which is a result of combining two polarized works of art to express their power in different styles. Among those, we have picked one from both styles. If you are ready, let’s check it out!!

.

.

__________


เริ่มที่งานชิ้นแรก กับผลงานในสไตล์ไทยกับ “เซิ้งบั้งไฟบูชาพญาแถน” โดย กิตติชัย สารีโท กับการนำเอาวรรณกรรมพื้นบ้านชาวอีสาน สู่งานจิตรกรรมไทยแบบประเพณี ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และความสนุกสนานของการเซิ้งบั้งไฟ บูชาองค์พญาแถนช่วงฤดูกาลขอฝนในบุญเดือนหก

.

Start with Thai style painting, “Phraya Tan Rocket Worship”, painted by Kittichai Sareetho with the interpretation of Isan folk literature to traditional Thai painting that reflects the way of life and the fun of Phraya Tan’s rocket worship during the rainy season in the sixth month.


ถัดมาอีกหนึ่งชิ้นกับผลงานในสไตล์ป๊อปอย่าง “BridePolar Could” โดย PUICHII หรือ ประไพพักตร์ เนียมรัตน์ กับผลงานที่สะท้อนถึงโรคซึมเศร้าและไบโพลาร์ โรคทางจิตเวชอย่างหนึ่งที่ถูกคนในสังคมไทยมองข้ามและเข้าใจผิดเสมอเนื่องจากประชาชนโดยส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจ และคิดว่าเป็นเพียงอาการเศร้าเสียใจตามปกติ โดยศิลปินได้มองย้อนกลับไปถึงช่วงที่เคยประสบปัญหาจากภาวะซึมเศร้า หลายครั้ง รู้สึกย่ำแย่จนไม่สามารถปล่อยวางอะไรได้ดังเช่นปกติที่ผ่านมา ทุกครั้งตัวเรา เบื่อ รู้สึกเหนื่อยเหลือเกินกับการตื่นนอนในยามเช้าพร้อมกับความรู้สึก ‘ไม่มีวันพรุ่งนี้ได้อีกหรือเปล่า’ สิ่งเหล่านี้เป็นความรู้สึกที่มีมากกว่าความเศร้าและความเสียใจ


ผลงานชิ้นนี้เกิดจากตอนที่ศิลปินได้ไปรักษาโรคซึมเศร้าและไบโพลาร์ที่แผนกจิตเวช ณ โรงพยาบาลศิริราช และได้พูดคุยกับผู้ป่วยที่มีอาการเช่นเดียวกัน โดยหลายท่านก็มีความสนใจเกี่ยวกับงานศิลปะ จึงได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนมุมมองของอาการต่างๆเกี่ยวกับโรคนี้ และนำมาถ่ายทอดให้อยู่ในรูปแบบของผลงานศิลปะ เพื่อให้คนปกติสามารถเข้าใจคนที่ตกอยู่ในสภาวะซึมเศร้าและไบโพลาร์มากยิ่งขึ้น

.

Next is a pop art, “BridePolar Could” by PUICHII or Prapaipuk Niamrat, which reflects depression and bipolar disorder. One of the mental disorders that people in Thai society always overlook and misunderstand because most people do not have true knowledge and understanding. They would think it is just a normal feeling of sadness. The artist flashed back when she had suffered from depression, feeling so bad that she could not let go of anything as used to be in the past. She felt bored and so tired of waking up in the morning with the feeling 'Can there be no tomorrow?' These are feelings that go beyond sadness and regret.


This work originated when the artist was treated for depression and bipolar disorder at the psychiatric ward of Siriraj Hospital. She had talked to patients with the same symptoms, many of whom were interested in art. They had discussed and exchanged views on the symptoms of the disorder. Then, she conveyed it in the form of art pieces, so that people can have a better understanding of those who are suffering from depression and bipolar.

.

__________

“THAI VS POP” นิทรรศการกลุ่มจาก 12 ศิลปิน อัซมาวีย์ การี, ดุสิต แก้วชิณ, จิรศักดิ์ หอมเหม, กิตติชัย สารีโท, นิติพล จิตรีถิน, ภาสกร แพชนะ, พงศกร ฐานะรักษ์, อารยา ดาวสดใส, ชลันดา พงศ์พัฒนานุกุล, กิตติคุณ ศิริสังข์สุชล, กนกกร ฉิมทิน, ประไพพักตร์ เนียมรัตน์ กับ งานจิตรกรรมไทยที่เน้นไปทางพุทธศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อ แบบอัตลักษณ์ไทย โคจรมาเจอกันกับงานศิลปะป๊อบอาร์ต ในแนวปรัชญาโลกทุนนิยม


ผลงานภายในนิทรรศการเกิดจากการหยิบนำผลงานสองขั้วของวงการศิลปะมาจัดแสดง ในสไตล์ที่แตกต่างกัน ผลงานจิตรกรรมไทยที่มีเอกลักษณ์เป็นการขับเน้นเรื่องราวทางพุทธศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิต และ ความเชื่อ ยุคสมัยที่เคลื่อนไปข้างหน้าส่งผลให้ผลงานจิตรกรรมไทยพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบ เทคนิค วิธีการ รวมไปถึงการสอดแทรกแนวคิดแบบตะวันตกเข้ามาในผลงาน แต่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ไทย ประชันกับศิลปะป๊อปอาร์ต แนวทางที่เกิดจากศิลปินหยิบนำสิ่งของหรือเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ปรัชญาโลกทุนนิยมตามยุคสมัยที่นอกเหนือไปจากศาสนาและความเชื่อ นำมาถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะ

.

“THAI VS POP”, a group exhibition of 12 artists: ASAMAWEE KAREE, DUSIT KAEWCHIN, JIRASAK HOMHEAM, KITTICHAI SAREETHO, NITIPOL JITTREETHIN, PASSAKORN PACHANA, PONGSAKORN THANARAK, AYAYA THE BUNNY, CHALANDALA, DASJA, GONCHI, and PUICHII


This exhibition is a combination of Thai and Pop art in different styles. The unique Thai painting works emphasize the story of Buddhism, culture, way of life, and beliefs. As the era moved forward, Thai painting works developed to change styles, techniques, and methods, as well as incorporate Western concepts into the works while still retaining the Thai identity.

The exhibition displays Thai works of art to contest pop art, a method of destruction originating from the West, an artist's approach to bringing objects or stories into everyday life. Contemporary capitalist world philosophy, which, apart from religion and belief, is portrayed as a work of art that can be said to destroy and challenge traditional art conventions.

.

__________


สายอาร์ตก็สามารถไปรับชมผลงานทั้งสองชิ้นอย่าง “BridePolar Could” โดย PUICHII และ “เซิ้งบั้งไฟบูชาพญาแถน” โดย กิตติชัย สารีโท กันได้ในนิทรรศการ “THAI VS POP” ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2023 ณ Rebel Art Space Chinatown & The Bangkok Heritage ตั้งแต่เวลา 11:00 – 18:00 น. ห้ามพลาดเด็ดขาด!!


Please visit for more aesthetics in the “THAI VS POP” exhibition from today until 31st August 2023 at Rebel Art Space Chinatown & The Bangkok Heritage from 11:00 am. - 6:00 pm. Don’t miss it!

.

.

__________


สามารถส่งข้อมูลข่าวสารให้เราประชาสัมพันธ์ได้ที่ media@arttankgroup.co.th

Send us your Art news for PR here: media@arttankgroup.co.th

.

Art Tank Group บริการด้านศิลปะ ครบวงจร

ประมูลศิลปะ ขนส่งและติดตั้งศิลปะ อนุรักษ์งานศิลปะ อีเวนท์ศิลปะ

ติดต่อ : 061-626-4241


Art Tank Group offers comprehensive services to the Art Ecosystem (Art auction, Art Handling, Art conservation, media, and event) https://www.arttankgroup.co.th

Contact number : +66 61-626-4241

コメント


bottom of page